Cerebrale parese
Roessingh

Cerebrale parese

Cerebrale parese (CP) is een aandoening als gevolg van een hersenbeschadiging die ontstaan is voor het eerste levensjaar. De letterlijke vertaling is hersenverlamming. Hierdoor kunnen op allerlei gebieden stoornissen ontstaan, zoals taal en spraak, het bewegingsapparaat of het cognitieve vermogen. De revalidatiebehandeling bij Roessingh is erop gericht het kind met cerebrale parese zo zelfstandig mogelijk in zijn/haar omgeving te laten functioneren.