Developmental Coordination Disorder
Roessingh

Developmental Coordination Disorder

De term DCD wordt gebruikt voor kinderen met motorische problemen zonder aantoonbare neurologische of fysieke aandoening. Deze problemen komen terug in zowel de grove als de fijne motoriek van het kind. Ook hebben zij vaak minder inzicht in hoe ze een activiteit aan gaan pakken. Het DCD-team van Roessingh diagnosticeert en behandelt deze kinderen.