Niet-aangeboren hersenletsel
Roessingh

Niet-aangeboren hersenletsel (NAH)

Niet-aangeboren hersenletsel is een ingrijpende aandoening voor kinderen en hun omgeving. Doordat hersenletsel niet zichtbaar is, worden leer- en gedragsproblemen vaak niet op tijd gesignaleerd of niet in verband gebracht met een eerder ongeval. Veel kinderen krijgen pas in een latere leeftijdsfase te maken met de effecten.