Pedagogisch medewerker
Roessingh

Pedagogisch medewerker

De groepsleiders begeleiden uw kind (zowel in groepsverband als individueel) in het ontplooien van zijn/haar ontwikkelingsmogelijkheden op het gebied van leervaardigheden, motorische vaardigheden, communicatie, de sociaal-emotionele ontwikkeling en de zelfredzaamheid. De groepsleiding bewaakt het pedagogische leefklimaat, waarin uw kind zich veilig voelt en waarin hij/zij wordt uitgedaagd om zich verder te ontwikkelen.


Wat kunt u tegen uw kind zeggen

Met de pedagogisch medewerker ga je samen met de andere kinderen spelen en eten en drinken.