Psycholoog
Roessingh

Psycholoog

De psycholoog is gespecialiseerd in de ontwikkeling en opvoeding van kinderen. Zij kan onderzoek doen als er vragen zijn over de verstandelijke en/of emotionele ontwikkeling van uw kind.

Daarnaast heeft zij een adviserende rol naar u als ouders en naar leden van het behandelteam over hoe uw kind het beste gestimuleerd kan worden, zodat het zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen.

Tevens kan de psycholoog advies geven bij het vinden van een juiste school of andere opvang. Indien nodig kan in dit kader een ontwikkelingsonderzoek afgenomen worden.


Wat kunt u tegen uw kind zeggen

De psycholoog gaat kijken hoe goed je al kunt spelen.