Verpleging
Roessingh

Verpleging

De revalidatieverpleegkundige is gespecialiseerd in verpleegkundige handelingen, maar stimuleert uw kind ook zoveel mogelijk zelf te doen. Het uitgangspunt is dat de zelfstandigheid moet worden behouden en indien mogelijk worden vergroot. Daarom geeft de verpleegkundige, al of niet samen met de ergotherapeut, veel ADL-training (algemene dagelijkse levensverrichtingen).

Hiernaast is de verpleegkundige betrokken bij de psychosociale begeleiding. Ook voor kinderen die voor dagbehandeling naar Roessingh komen is verpleegkundige ondersteuning aanwezig.